Team, 2017 MBA Europe South

Lorenzo Magni, Juan Francisco Reyes, Kaivon Talai, Victor Feria, Jutiliano Rodriguez
(Click on name to go to LinkedIn profile.)

Not pictured:

Observer: Giacomo Queirolo
Advisor: