Team, 2017 Undergraduate Central

Lin Su, Shirong Liu, Yu Wang, Jingyi Hu, Zongwei Li
(Click on name to go to LinkedIn profile.)