Team, 2024 MBA Silicon Valley

David Bedrosian, Pratyusha Mutyala, Gustavo Orocio
Usman Sarwar, Hashita Kalidini, Ellie Novotny
(Click on name to go to LinkedIn profile.)