Team, 2023 MBA Europe North

Simon Kotlerman, Lerato Molefe, Aviv Yehezkel
Sarin Boivin-Picard, Zorawer Singh, Diego Rojas Arancibia
(Click on name to go to LinkedIn profile.)