Team, 2022 MBA South

Abha Dalmia, Anirudh Kapuria, Evan Schweitzer
Gazal Makkar, Christopher Elston, Tyler Gilcrest
(Click on name to go to LinkedIn profile.)