Team, 2015 Global Finals

Victor LIU, Ryan WANG, Vivian HAN, Sara WANG, Norman XU