Team, South (Rice) Regional Finals

Kunat Chongcharoenpaisarn, Yulong Shi, Snehal Sanghavi, George Sam Symons, Jennifer Rostami