Nathalia Lousa Simoes, IESE

Organizer, Europe South
LinkedIn

VCIC 2015 European Champion