Team, 2023 MBA New England

Cristina Mello, Paula Favaro, Pranay Udutha
Archit Gadhok, Eduardo Laiter,
(Click on name to go to LinkedIn profile.)