Team, 2014 Global Finals

Carol Wang, Emma Han, Michael Zhu, Congfan Lu, Steve Tsai