Team, 2023 MBA Asia

Qiannan CHEN, Lulu LI, Fengyan SHI
Wenting LIU, Haozheng QIU, Mingzhu ZHANG