Team, 2016 South (Vanderbilt) Regional Finals

Yi-ling Li, Brindha M.P., Kaize Yu, Xueni Wang, Wei jun Ang.