Team, 2016 East Asia (CEIBS) Regional Finals

Jiaqi Shi, Tan Liu, Yitong Lin, Wei Huang, Ruikai Huang