Team, Asia East (CEIBS) Regional Finals

Wang Tao, Kuang Bing, Huang Xun, Liang Yun, Liu Xinlu