Team, Asia East (CEIBS) Regional Finals

Wendy Mao, Rusi He, Chong Yu, Shitao Wang, Yanhui Gao