Team, 2018 MBA Asia Southeast

Yiyuan Zhou, Wang Liren, Peichen He, Qiwen Lu, Mengchun Hu