Team, 2021 Undergraduate New England

Anna Nickerson, Alvie Stoddard, Paula Chavez Trento
Lucas Martiros, Michelle Rosenstock, Jonathan Gergis
(Click on name to go to LinkedIn profile.)