2016 East Asia (CEIBS)

///2016 East Asia (CEIBS)

HKUST Hong Kong – 1st Place

2016 East Asia (CEIBS), MBA, Team|

Team, 2016 East Asia (CEIBS) Regional Finals

Andy Kong, Allen Duan, Johanna […]

CUHK Hong Kong – 2nd Place

2016 East Asia (CEIBS), MBA, Team|

Team, 2016 East Asia (CEIBS) Regional Finals

Kelly(Liu Qian), Joey(Zhou Jing), Joan(Zhu […]

CEIBS – Entrepreneur’s Choice

2016 East Asia (CEIBS), MBA, Team|

Team, 2016 East Asia (CEIBS) Regional Finals

Wills Zhang, Redd Zhou, Elaine […]

Chen Chen, CEIBS

2016 East Asia (CEIBS), Organizer|

Organizer, 2016 East Asia (CEIBS)
LinkedIn

SAIF

2016 East Asia (CEIBS), MBA, Team|

Team, 2016 East Asia (CEIBS) Regional Finals

Jiaqi Shi, Tan Liu, Yitong […]

Fudan University

2016 East Asia (CEIBS), MBA, Team|

Team, 2016 East Asia (CEIBS) Regional Finals

Chengjie Zhu, Fangfang Wu, Yun […]

Peking Guanghua

2016 East Asia (CEIBS), MBA, Team|

Team, 2016 East Asia (CEIBS) Regional Finals

Ruolin Wu, Jay Hyun-Ji Lee, […]

Chenyi Wu, UNC Kenan-Flagler VCIC Fellow

2016, 2016 East Asia (CEIBS), 2016 Global Finals (UNC), 2016 Silicon Valley (UNC), Organizer, VCIC Fellow|

Organizer, 2016 East Asia (CEIBS) and Silicon Valley (UNC)
VCIC Fellow
LinkedIn

Chenyi […]

Load More Posts